Brandforsk English / Research Projects / Previous articles from Brandsäkert
Print

Previous articles from Brandsäkert

Here you will find the articles from previous editions of the magazine "Brandsäkert". Click on the link below to read the full article. (In Swedish)

Brandsäkert nr 2, 2015


PER BLOMQVIST - Minsta möjliga spaning.

Han är en av Sveriges största auktoriteter på sitt område, men ändå förhållandevis okänd.  Brandsäkert har träffat Per Blomqvist, expert på allt som bildas när det brinner.
Läs hela artikeln härBrandsäkert nr 2, 2015BÄTTRE SKYDD FÖR BIOBRÄNSLE
.
I takt med att fossila bränslen fasas ut växer användningen av biobränsle. Problemet är bara att de stora lagren löper stor risk att självantända. Nu har ett stort projekt på SP Fire Resarch undersökt hur stort problemet är.
Läs hela artikeln här.
 

FULL KOLL PÅ UNDERJORDEN.
Summan av ett kvarts sekels forskning om bränder under mark finns nu i en ny bok. Haukur Ingason är navet i den forskargrupp som idag är tongivande på sitt område - tunnelbränder.
Läs hela artikeln här.Brandsäkert nr 1, 2015


ENKEL LÖSNING MINSKAR SPRIDNING AV BRANDGASER
Ventilationskanaler är något som måste finnas i fastigheter. Men de kan ställa till det vid en brand genom rökspridning, något som kan vara både dyrt och krångligt att lösa.
Läs hela artikeln härBrandsäkert nr 7, 2014


BRAND I LIMTRÄ.
I framtiden kan allt fler större byggnader komma att byggas i trä. Nu har forskare vid SP Fire Research undersökt brandegenskaperna hos limträbalkar och de visar att den som räknar enligt Eurokod 5 riskerar att överskatta en träkonstruktions bärkraft.
Läs hela artikeln här.Brandsäkert nr 3, 2014


Effektivare sprinkler i FRAMTIDENS VÄGTUNNLAR
Att DIMENSIONERA SPRINKLERSYSTEM på rätt vis är en svår konst. Nu visar unika fullskaleförsök att det släcksystem som Trafikverket har beslutat använda i nybyggda vägtunnlar fungerar MYCKET EFFEKTIVT.
Läs hela artikeln här.Brandsäkert nr 2, 2014


Så påverkar BRÄNDER MILJÖN.
Forskaren Francine Amon vid SP har samlat in information om hur olika slags BRÄNDER PÅVERKAR MILJÖN, och även skapat verktyg som ger vägledning om hur PROVEN BÖR TAS i olia situationer.
Läs hela artikeln här.


MÄTMETOD VÄCKER DEBATT.
Mätningar med hjälp av PLATTERMOMETER ger vivärden på hur en konstruktion påverkas av brand. Enligt forskaren Ulf Wickström går det att utifrån dessa värden beräkna vilka temperaturer man får i BÄRANDE KONSTRUKTIONER och hur de bör dimensioneras, men den nya metoden är inte okontroversiell.
Läs hela artikeln här.Brandsäkert nr 1, 2014
Bärkraftiga bärverk.
Hur kraftiga behöver bärverk vara för att en större byggnad ska stå emot brand tillräckligt väl? Det håller forskaren Fredrik Nystedt på att ta reda på. Klart är, efter projektets första kartläggningsfas, att dagens beräkningsmodeller är förlegade.
Läs hela artikeln här.Brandsäkert nr 7, 2013

Biobränslen riskerar självantända.
Lagring av biobränslen och avfall ställer nya krav på bransskydd. Nu ska forskare från bland annat SP samla in nödvändig information för att kunna ge bättre rekommendationer.
Läs hela artikeln här.Brandsäkert nr 6, 2013

Kombinerade insatser ger bästa resultat.
I somras avslutades Brndforsks femåriga forskningsprogram "Anlagd brand", med fokus på skolbränder. Slutrapporter visar på behovet av en fördjupad samverkan mellan olika samhällsaktörer, där delarna människa, miljö och teknik hänger intimt samman.
Läs hela artikeln här.Brandsäkert nr 5, 2013Bostadsbränder synas i sömmarna

Via MSB sker nu en utlysning där NYA FRÅGOR OM BOSTADSBRÄNDER SKA FÅ SVAR. Men inom Storstockholms brandförsvar har man redan samlat in data som bland annat avslöjar att DET OFTA ÄR SPISEN SOM ÄR BOVEN I DRAMAT.
Läs hela artikeln här.Brandsäkert nr 4, 2013

Brandsäkert nr 4, 2013


Bättre förståelse med nya tester
Med plattermometrar kan man mäta vilken effektiv temperatur en konstruktion utsätts för. För att få en MER EXAKT BILD av vilken brandpåverkan en konstruktion som utsätts för en lokal brand har, har SP utvecklat en speciell typ av plattermometrar.
Läs hela artikeln här.


Bostadsbränder synas i sömmarna
Via MSB sker nu en utlysning där NYA FRÅGOR OM BOSTADSBRÄNDER SKA FÅ SVAR. Men inom Storstockholms brandförsvar har man redan samlat in data som bland annat avslöjar att DET OFTA ÄR SPISEN SOM ÄR BOVEN I DRAMAT.
Läs hela artikeln här.

Brandsäkert nr 3, 2013

BOVEN bakom betongspjälkning.
Det är närvaron av fukt i betongen som leder till att den spjälkar vid brand. Den slutsatsen drar Robert Jansson i sin doktorsavhandling som läggs fram till sommaren.
Läs hela artikeln här.

Brandsäkert nr 2, 2013

Detta nummer har fokus på forskning och utveckling.


Enklare modeller tar tempen på branden.
Luleå tekniska univeristet har tagit fram en ny enklare modell för beräkning av brandtemperatur i rumsbränder som programeras som en Excel-applikation. Den blir tillänglig kostnadsfritt för brandkonsulter och forskare och gör det möjligt att snabbt uppskatta ett brandscenario.
Läs hela artikeln här.

Porträtt: Ville Sjölin
Vilhelm Sjölins unika kompetens som både brandbefäl och utbildad arkitekt har lett till många spännande uppdrag. Han var bland annat en av initiativtagarna till och förste chef för Brandforsk och var med och breddade brandforskningen betydligt.
Läs porträttet här.Nya insatsrapporter
Arbetet att ta fram Nya insatsrapporter är i fullgång. På önskelistan står färre rutor att kryssa i och samtidigt bättre möjligheter att ta fram statistik för att kunna bedriva bättre forskning.
Läs hela artikeln ur Brandsäkert nr 1, 2013Forsmark är det förska kärnfraftverket som inför syrereducerade lokaler.
Skärpta säkerhetskrav kräver nya lösningar. Som Första kärnkraftverk i världen kommer Forsmark till årskiftet att börja använda ett system med sänkt syrehalt föra tt förebygga bränder.
Läs hela artikeln ur Brandsäkert nr 7, 2012

"Försvar mot terrordåd i komplexa byggnader"
Det byggs alltfler komplexa byggnader med flera funktioner i samhället. När dessa drabbas av olyckor eller hot kan viktiga samhällsfunktioner störas med stors konsekvenser. Projektet Safe Multibygg strävar efter att minimera riskerna.
Läs hela artikeln ur Brandsäkert nr 7, 2012"Världsunika försök med brinnande etanol"
Etanol har inte samma brinnegenskaper som petroleumprodukter, men hittills har det saknats bevis för hur de skiljer sig åt. SP fyller kunskapsluckan genom projektet ETANKFIRE.
Läs hela artikeln ur Brandsäkert nr 6, 2012"Stora risker med brandpartiklar i lungorna"
Att det bildas många hälsofarliga ämnen vid bränder är ingen nyhet. Men det har stor betydelse om ämnena förekommer som gas eller i partikelform. I ett Brandforskfinansierat projekt på SP undersöktes brandgenererande partiklars sammansättning.
Läs hela artikeln ur BrandSäkert nr 4, 2012