Digital informationsträff om Forskarskolans andra omgång – 17 september 2021 (en translation)

Mer information om Forskarskolan och hur du ansöker finns under www.brandforsk.se/forskarskolan/

Digital informationsträff om Forskarskolans andra omgång

Datum: fredag den 17 september
Tid: 8.30– 9.30
Plats: Webinar

Mattias Delin, Thomas Gell, Marcus Runefors