Lära av erfarenheter från skogsbränder i Australien

Lära av erfarenheter från skogsbränder i Australien

Framtida klimat förväntas förlänga brandsäsongerna i Sverige och öka förekomsten av allvarliga torrperioder. Detta kommer att öka samhällets sårbarhet mot skogsbränder, vilket i sin tur kräver klimatanpassningsstrategier bland allmänheten, fastighetsägare, kommuner och markägare. Vad dessa klimatanpassningsstrategier är, hur de kommer att genomföras och vem som är ansvarig för att upprätthålla dem är inte klart.

Utgivare:

Proj.nr: 224-003 | Pågående projekt fram till: 2025-05-30

Författare: Margaret McNamee