Seminarier

Här har vi samlat information från Brandforsks kommande och tidigare seminarier och workshops men även från andra organisationer.

Brandforsk resultatseminarium: ”Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)” 2 september 2020

Välkommen på resultatseminarium om Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)”. Projektet har genomförts av Brandskyddslaget i samarbete med Lunds universitet och University of Canterbury. Datum: onsdag den 2: a septemberTid: 8:30 – 10 …

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)– 16 juni 2020

Resultatseminarium om ”Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)”. Projektet har genomförts av, Linköpings Universitet i samarbete med United Eyes AB – ”Safeland” Datum: Tisdag den 16 juniTid: 8.30 – 10.00Plats: Webinar Talare: Sofie Pilemalm och Per Källgården

Läs mer

Brandforsk Research Result Seminar: ”Virtual Reality evacuation experiment on the usage of evacuation elevators in underground metro stations” – 26 of May 2020

Brandforsk Research Result Seminar: Virtual Reality evacuation experiment on the usage of evacuation elevators in underground metro stations. The research project has been carried out by Brandskyddslaget och Lund University and University of Canterbury. Date: Tuesday 26 of MayTime: 8.30 – 10.00Place: Webinar Speaker: Axel Mossberg

Läs mer

Brandforsk Result Seminar: An Holistic Approach for fire safety requirements and design of façade systems (HOLIFAS)” – 26 of May 2020

Brandforsk Research Result Seminar: ”An Holistic Approach for fire safety requirements and design of façade systems (HOLIFAS)” . The research project has been carried out by Lund University with the collaboration of Briab, Chalmers University of Technology, Royal Institute of Technology, Luleå University of Technology, Meachem Associates, RISE – Research Institutes of Sweden …

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader – 12 maj 2020

Resultatseminarium om ”Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader” som är en är ett uppföljningsprojekt av den stora forskningssatsningen som genomfördes för snart 10 år sedan. Projektet har genomförts av Lunds universitet. Talare: Margaret McNamee och Nils Johansson, Lunds Universitet. Här kan du titta på presentationen från seminariet …

Läs mer

Brandforskdagen ersätts av webinarier, med start i maj

P.g.a. Covid-19 måste vi tyvärr ställa in Brandforskdagen 2020. Istället arrangerar vi webinarier med start i maj för att presentera alla våra spännande projekt. Anmäl er gärna till vårt nyhetsbrev för att få alla inbjudningar, eller följ oss på LinkedIn.

Läs mer

Innovativa Elsystem 14 januari 2020

Innovativa elsystem i byggnader – konsekvenser för brandsäkerhet Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem …

Läs mer

Bränder i bostadsmiljö – 17 oktober 2018

Brändernas och personskadornas sociala dimensionerAlla kan drabbas av brand, men utgången vad gäller brandens och personskadornas allvarlighet varierar i hög grad med sociala omständigheter både på individ- och områdesnivå …

Läs mer

Anlagd brand – ett samhällsproblem. 2008-2013. Delseminarier och slutseminarium.”

Resultat från projektet presenterades under tre slutredovisningar, Stockholm, Göteborg och Malmö i början av sommaren 2013, vilket Malmö websändes. För att lyssna slutredovisningen klicka på respektive presentation, du kan även ladda ner presentationen som pdf. Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd brand – ett projekt för att minska antalet anlagda bränder i skolor/förskolor. Margaret S …

Läs mer