Arson – a Problem for Society 2008-2013. Interim Seminars and Final Seminars

The results from the project were presented in three final reports; Stockholm, Gothenburg and Malmö at the start of summer 2013, which was presented in a webinar from Malmö. To listen to the final reports click on the respective presentation, you can also download the presentation as a pdf.

Brandfork’s Special Commitment to Reducing Arson – a project to reduce the number of incidents of arson in schools and preschools.

Margaret S. McNamee, SP Brandteknik
Click here to see and listen to the presentation.

Children and young people who start a fire – causes and countermeasures. (Reporting and results from three sub-studies)
Sven-Åke Lindgren, University of Gothenburg, Ins for sociology and work science.
Click here to see and listen to the presentation

Technical measures to prevent and limit the consequences of arson.
Patrick van Hees, Lunds Tekniska Högskola
Click here to see and listen to the presentation

Technical measures to prevent and limit the consequences of arson.
Nicklas Guldåker, Lunds universitet, Per-Olof Hallin, Malmö högskola
Click here to see and listen to the presentation

We would like to thank the City of Malmö for the help with the webcast during the final report in Malmö 2013.

Seminariet 25 oktober 2016
Vad vet vi om bostads- och dödsbränder?

Att sortera begreppen

Döds- respektive bostadsbränder.
Petra Andersson SP

Vilka brinner det hos och vilka klarar att hantera branden själva?
Finn Nilson KaU

Vilka omkommer i bränder?
Anders Jonsson, MSB och KaU

Skadad i bostadsbrand; vad säger litteraturen om risk- och skyddsfaktorer?
Johanna Gustavsson KaU /Per Nilsen LiU

Medicinsk sårbarhet vid brand.
Erik Eggert UU

Att tolka och förstå risk för dödsfall och allvarlig skada vid bostadsbrand; Ett försök till en sammanfattande modell.
Ragnar Andersson KaU/Per Nilsen LiU

Brandfrekvensen beror av var vi bor. Varför?

Bostadsbränder i storstadsområden – skillnad i brandfrekvens och tänkbara förklaringar.
Jerry Nilsson MaH, Per-Olof Hallin MaH

Är Säkra och förlåtande produkter lösningen?

Förlåtande system och produkter – fungerar de?
Magnus Arvidson SP

Kan självslocknande cigaretter minska antalet bränder?
Ida Larsson SP, Carl Bonander KaU

Lokala Åtgärder. Var bör de genomföras, hur ska de anpassas för olika grupper eller individer och hur vi bör följa upp om de gör nytta?

När man har en hammare ser alla problem ut som en spik.
Marcus Runefors LTH

Bostadsbränder i storstadsområden – analys av rumsliga skillnader.
Niklas Guldåker LU

Bostadsbränder i storstadsområden – hur kan förebyggande arbete utvärderas?
Mona Tykesson LU

Hur snabbt är snabbt nog, och hur kan samhällets hjälp komma fram snabbare?
Tidsfaktorns betydelse.
Henrik Jaldell KaU

Väktarsamarbete vid bostadsbränder – är det lönsamt?
Björn Sund KaU

Seminariet 19 november 2015

Hur kan man minska antalet döda och skadade i bostadsbränder?

Inledning
Hur kan man minska antalet döda och skadade i bostadsbränder

Petra Andersson, SP Fire Research

Hur ser det ut i andra länder?
David Winberg, SP Fire Research

Variationer mellan områden.
Hur kan man minska antalet döda och skadade i bostadsbränder?
Per-Olof Hallin och Jerry Nilsson, Malmö högskola

Bidragande orsaker i byggnadskonstruktionen
Nils Johansson, LTH Brandteknik

Hade dödsfallen kunnat förhindras?
Marcus Runefors, LTH

System och produkter för att kunna förhindra dödsfall och skador vid bränder.
Magnus Arvidson, SP Fire Research