Research Projects

Brandforsk has financed hundreds of projects over a 40 year time period and with our help, research and development within the field of fire protection science has made big advances.

Below you will find the most recent reports or you can search for older reports. Clicking on a project will take you to a new page where you will be able to download the report.

To search for previous reports choose from the options below.

NOTE! The search tool will also search for reports in swedish unless configured not to.

Fire Safety in Timber Buildings – A review of existing knowledge

Brandsäkerhet i träbyggnader är fortsatt högaktuellt. Sedan den tidigare kunskapssammanställningen om brandsäkerhet i träbyggnader publicerats har mycket forskning på detta område utförts nationellt och internationellt. Idag finns mer kunskap som kan vara viktigt att känna till för de som arbetar med brandskyddsfrågor i träbyggnader.

Read more

Functionalised biochar for fire-retardant & bio-based composites.

Certain application of composites requires it to pose no fire hazard. However, addition of fire-retardants to polymers, although enhances their flame resistance, it is severely detrimental for their mechanical properties. It is critical that a holistic improvement of performance properties is attained meaning betterment of one property should not compromise another …

Read more

Tidig detektering av självantändning i biomassa

För att nå hållbarhetsmålen 2030, används bl.a. biobränslen såsom biomassmassa, flis för energiproduktion och även sorterat avfall återförs produktion i allt högre omfattning. En konsekvens av detta är en ökad mängd bränder på grund av självantändning med kraftig brandutveckling som följd. Det finns flera exempel på senare år som kräver stora insatser av räddningstjänsten …

Read more