Brandforsks resultat webinarium – Utvärdering befintliga Utrymningsplatser – 16 februari 2024

Brandforsks resultat webinarium om Utvärdering befintliga Utrymningsplatser. Projektet har genomförts av Brandskyddslaget

Datum: 16 februari 2024
Talare: Kristin Andrée