Support organisations 2022

For more information about each organisation, click on the name and you will be linked to their website:

Bengt Dahlgren Brand och Risk AB

BIV Föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskap

Brand och Bygg Sverige AB

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Brandskyddsföreningen Värmland

Brandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningen Västernorrland

Brandkåren Attunda

Brandskyddslaget AB

Eld och Vatten

Folksam

Försäkrings AB Göta Lejon

GellCon

Kristianstads Räddningstjänst

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kyrkans försäkring

Lantmännen

Miansec Group

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NBSG, Nationella Brandsäkerhetsgruppen

Nerikes Brandkår

Region Stockholm, Trafikförvaltningen

Riksantikvarieämbetet

RISE Research Instiutes of Sweden AB

Räddningstjänsten i F-län, Räddsam F, Höglandets Räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten Luleå

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Räddningstjänsten Oskarshamn

Räddningstjänsten Syd

Scania CV AB

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

S:t Erik Försäkrings AB

Storstockholms Brandförsvar

Södertörn Brandförsvarsförbund

Trafikverket