Fire Safety in Timber Buildings – A review of existing knowledge

Fire Safety in Timber Buildings – A review of existing knowledge

Brandsäkerhet i träbyggnader är fortsatt högaktuellt. Sedan den tidigare kunskapssammanställningen om brandsäkerhet i träbyggnader publicerats har mycket forskning på detta område utförts nationellt och internationellt. Idag finns mer kunskap som kan vara viktigt att känna till för de som arbetar med brandskyddsfrågor i träbyggnader.

Publisher: Fire RED Engineers Sweden AB

Proj.nr: 323-008 | Year: 2023

Author: Carl Pettersson

Recording from the webinar on the 20th of October 2023