Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov – uppdatering

Brandsäkerhet i träbyggnader är fortsatt högaktuellt. Sedan den tidigare kunskaps- sammanställningen om brandsäkerhet i träbyggnader publicerats har mycket forskning på detta område utförts nationellt och internationellt. Idag finns mer kunskap som kan vara viktigt att känna till för de som arbetar med brandskyddsfrågor i träbyggnader.

Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov

Timmer är ett byggmaterial som under de senaste decennierna har utvecklats till nya konstruerade trävaror. Detta har gjort det möjligt för byggnadsbyggandet att i större utsträckning anamma användningen av timmer med nya arkitektoniska möjligheter tillsammans med miljöfördelarna med att använda ett naturligt och förnybart material. Timmer är ett brännbart material som erbjuder utmaningar som rör […]