Brandforsk webinarium om Bostadsbrandsboken – 24 oktober 2022

Välkommen på Brandforsk webinarium om Bostadsbrandsboken

Date: 24 Ocotober 2022
Time: 13.00 – 16.00 (CET)
Speakers: 
Ragnar Andersson, Karlstads universitet
Marcus Runefors, Lunds universitet
Thomas Gell, Brandforsk
Mattias Delin, Brandforsk
Anders Lundberg, MSB
Mats Björs från Brandskyddsföreningen,
Anders Lundberg från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Charles Jennings, John Jay College of Criminal Justice
Enrico Ronchi, Lunds universitet
Finn Nilson, Karsltads universitet
Johanna Gustavsson, Karlstads universitet
Nicklas Guldåker, Lunds universitet
Sofie Pilemalm, Linköpings universitet