Brandforsk webinarium om Bostadsbränder – Så kan vi arbeta med dem – 24 oktober 2022

Brandforsk webinarium om Bostadsbränder – Så kan vi arbeta med dem

Datum: 24 oktober 2022
Talare: 
Ragnar Andersson, Karlstads universitet
Marcus Runefors, Lunds universitet
Thomas Gell, Brandforsk
Mattias Delin, Brandforsk
Anders Lundberg från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Mats Björs från Brandskyddsföreningen,
Charles Jennings, John Jay College of Criminal Justice
Enrico Ronchi, Lunds universitet
Finn Nilson, Karsltads universitet
Johanna Gustavsson, Karlstads universitet
Nicklas Guldåker, Lunds universitet
Sofie Pilemalm, Linköpings universitet