Support organisations 2021

For more information about each organisation, click on the name and you will be linked to their website:

Akademiska hus

Bengt Dahlgren Brand och Risk AB

BIV Föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskap

Brand och Bygg Sverige AB

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Brandskyddsföreningen Värmland

Brandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningen Västernorrland

Brandkåren Attunda

Brandskyddslaget AB

Eld och Vatten

Folksam

Fortifikationsverket

Försäkrings AB Göta Lejon

GellCon

If Skadeförsäkring

Kammarkollegiet

Kingspan Insulation AB

Kiruna Räddningstjänst

Kristianstads Räddningstjänst

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kyrkans försäkring

Lantmännen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NBSG, Nationella Brandsäkerhetsgruppen

Nerikes Brandkår

Riksantikvarieämbetet

RISE Research Instiutes of Sweden AB

Räddningstjänsten Boden

Räddningstjänsten Kalix

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Räddningstjänsten Luleå

Räddningstjänsten Medelpad

Räddningstjänsten Skinnskatteberg

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddsam F, Räddningstjänsterna i Jönköpings län

Räddningstjänsten Oskarshamn

Scania CV AB

Sirius International Insurance

Sparia Försäkringsbolag

Statens fastighetsverk

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

S:t Erik Försäkrings AB

Storstockholms Brandförsvar

Swedisol AB

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Södra Älvborgs räddningstjänstförbund

Trafikverket

Trygg-Hansa

Uppsala brandförsvar

Värends Räddningstjänst

Örnsköldsviks Räddningstjänst

Östra Skaraborg Räddningstjänst