Stödorganisationer 2021

För mer information om respektive organisation, klicka på namnet så länkas du vidare till deras hemsida:

Akademiska hus

Bengt Dahlgren Brand och Risk AB

BIV Föreningen för Brandteknisk IngenjörsVetenskap

Brand och Bygg Sverige AB

Brandskyddsföreningen Gävleborg

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Brandskyddsföreningen Södermanland

Brandskyddsföreningen Värmland

Brandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningen Västernorrland

Brandkåren Attunda

Brandskyddslaget AB

Dina Försäkringar

Eld och Vatten

Folksam

Fortifikationsverket

Försäkrings AB Göta Lejon

GellCon

If Skadeförsäkring

Kammarkollegiet

Kingspan Insulation AB

Kiruna Räddningstjänst

Kristianstads Räddningstjänst

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kyrkans försäkring

Lantmännen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NBSG, Nationella Brandsäkerhetsgruppen

Nerikes Brandkår

Region Stockholm, Trafikförvaltningen

Riksantikvarieämbetet

RISE Research Instiutes of Sweden AB

Räddningstjänsten Boden

Räddningstjänsten Kalix

Räddsam F, Räddningstjänsterna i Jönköpings län

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Räddningstjänsten Luleå

Räddningstjänsten Oskarshamn

Räddningstjänsten Skinnskatteberg

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Östra Götaland

Scania CV AB

Sirius International Insurance

Sparia Försäkringsbolag

Stanley Security

Statens fastighetsverk

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

S:t Erik Försäkrings AB

Storstockholms Brandförsvar

Swedisol AB

Södertörn Brandförsvarsförbund

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Södra Älvborgs räddningstjänstförbund

Trafikverket

Trygg-Hansa

Uppsala brandförsvar

Värends Räddningstjänst

Östra Skaraborg Räddningstjänst