Support organisations 2022

For more information about each organisation, click on the name and you will be linked to their website:

Akademiska hus

Bengt Dahlgren Brand och Risk AB

Brand och Bygg Sverige AB

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Brandskyddsföreningen Södermanland

Brandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningen Värmland

Brandskyddsföreningen Västernorrland

Brandkåren Attunda

Brandskyddslaget AB

Brandutredarna Sverige AB

Eld och Vatten

Folksam

Försäkrings AB Göta Lejon

Föreningen för Brandteknisk Ingenjörs Vetenskap, BIV

GellCon

Kingspan Insulation

Kristianstads Räddningstjänst

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kyrkans försäkring

Lantmännen

Miansec Group

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NBSG, Nationella Brandsäkerhetsgruppen

NCC Försäkring AB

Nerikes Brandkår

Region Stockholm, Trafikförvaltningen

RISE Research Instiutes of Sweden AB

Riksantikvarieämbetet

Räddningstjänsten i F-län, Räddsam F, Höglandets Räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten Kiruna

Räddningstjänsten Luleå

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Räddningstjänsten Oskarshamn

Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningstjänsten Syd

Scania CV AB

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

S:t Erik Försäkrings AB

Storstockholms Brandförsvar

Södertörn Brandförsvarsförbund

Trafikverket

Uppsala Brandförsvar

Värends Räddningstjänst