Stödorganisationer 2020

För mer information om respektive organisation, klicka på namnet så länkas du vidare till deras hemsida:

Bengt Dahlgren Brand och Risk AB

Brandskyddsföreningen Värmland

Brandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningen Västernorrland

Brandkåren Attunda

Brandskyddslaget AB

Dina försäkring

Eld och Vatten

Folksam

Försäkrings AB Göta Lejon

GellCon

If Skadeförsäkring

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

Kiruna Räddningstjänst

Kristianstads Räddningstjänst

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Lantmännen

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NBSG, Nationella Brandsäkerhetsgruppen

Nerikes Brandkår

NCC Försäkrings AB

RISE Research Instiutes of Sweden AB

Räddningstjänsten Boden

Räddningstjänsten Gällivare

Räddningstjänsten Kalix

Räddningstjänsten Luleå

Räddningstjänsten Skinnskatteberg

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddsam F, Räddningstjänsterna i Jönköpings län

Räddningstjänsten Oskarshamn

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Scania CV AB

Sirius International Insurance

Sparia Försäkringsbolag

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

S:t Erik Försäkrings AB

Storstockholms Brandförsvar

Swedisol AB

Södertörns brandförsvarsförbund

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Södra Älvborgs räddningstjänstförbund

Sveriges brandkonsultförening

Trafikverket

Trygg-Hansa

Uppsala brandförsvar

Värends Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Örnsköldsviks Räddningstjänst

Östra Skaraborg Räddningstjänst