Biobaserade byggnadsmaterial – en kunskapsöversikt om brandtekniska egenskaper

Biobaserade byggnadsmaterial – en kunskapsöversikt om brandtekniska egenskaper

Inom byggbranschen pågår flera arbeten med att på olika sätt minska klimatpåverkan vid upprättande av nya byggnader såväl som vid ombyggnation, och flera incitament har instiftats för att beakta och påverka koldioxidpåverkan, som t.ex. krav på klimatdeklarationer samt EU-taxonomin. Utöver myndighetskrav har flera aktörer på marknaden ansatt egna, interna, krav där aktörerna förhåller sig till klimatpåverkan på olika sätt. Som exempel på detta kan man titta på hållbarhetsmål hos Castellum och Skanska. Motsvarande målsättningar, att minska klimatpåverkan, finns hos flera aktörer inom byggbranschen.

Recording from the webinar on the 6 mars 2024 (in Swedish)