Biobaserade byggnadsmaterial – en kunskapsöversikt om brandtekniska egenskaper

Inom byggbranschen pågår flera arbeten med att på olika sätt minska klimatpåverkan vid upprättande av nya byggnader såväl som vid ombyggnation, och flera incitament har instiftats för att beakta och påverka koldioxidpåverkan, som t.ex. krav på klimatdeklarationer samt EU-taxonomin. Utöver myndighetskrav har flera aktörer på marknaden ansatt egna, interna, krav där aktörerna förhåller sig till […]