Biobaserade byggnadsmaterial – en kunskapsöversikt om brandtekniska egenskaper

Inom byggbranschen pågår flera arbeten med att på olika sätt minska klimatpåverkan vid upprättande av nya byggnader såväl som vid ombyggnation, och flera incitament har instiftats för att beakta och påverka koldioxidpåverkan, som t.ex. krav på klimatdeklarationer samt EU-taxonomin. Utöver myndighetskrav har flera aktörer på marknaden ansatt egna, interna, krav där aktörerna förhåller sig till […]

Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2

Samhällsbyggnadssektorn är av stor betydelse för Sverige och den svenska ekonomin med en omsättning inom den svenska bygg- och anläggningssektorn på drygt 1 000 miljarder kronor årligen och sysselsättning av cirka 550 000 personer. Tillsammans utgör den byggda miljön ungefär hälften av nationalförmögenheten. Vanliga uppskattningar visar att sektorn motsvarar cirka 40 % av Sveriges totala […]