Support organisations 2023

For more information about each organisation, click on the name and you will be linked to their website:

Akademiska hus

Bengt Dahlgren Brand och Risk AB

Brand och Bygg Sverige AB

Brandkåren Attunda

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Brandskyddsföreningen Södermanland

Brandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningen Värmland

Brandskyddsföreningen Västernorrland

Brandutredarna Sverige AB

Gellcon

Dina Försäkringar AB

Eld och Vatten

Folksam

Försäkrings AB Göta Lejon

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

Höglandets Räddningstjänstförbund

If skadeförsäkring

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kristianstads Räddningstjänst

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nerikes Brandkår

Region Stockholm Trafikförvaltning

Riksantikvarieämbetet

Räddningstjänsten Boden

Räddningstjänsten Kalix

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Skinnskattebergs Kommun Räddningstjänsten

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Södertörn Brandförsvarsförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänst

Trafikverket

Trygg Hansa

Västra Sörmlands Räddningstjänst