Stödorganisationer 2023

För mer information om respektive organisation, klicka på namnet så länkas du vidare till deras hemsida:

Akademiska hus

Bengt Dahlgren Brand och Risk AB

Brand och Bygg Sverige AB

Brandkåren Attunda

Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen Skaraborg

Brandskyddsföreningen Södermanland

Brandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningen Värmland

Brandskyddsföreningen Västernorrland

Brandskyddslaget AB

Brandutredarna Sverige AB

Dina Försäkringar AB

Eld och Vatten

Folksam

Försäkrings AB Göta Lejon

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

Höglandets Räddningstjänstförbund

If skadeförsäkring

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kristianstads Räddningstjänst

Lantmännen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NBSG, Nationella brandsäkerhetsgruppen

Nerikes Brandkår

Q-Fog i Nora AB

Region Stockholm Trafikförvaltning

Riksantikvarieämbetet

Räddningstjänsten Boden

Räddningstjänsten Kalix

Räddningstjänsten Luleå

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Storstockholms brandförsvar

Skinnskattebergs Kommun Räddningstjänsten

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

Södertörn Brandförsvarsförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänst

Trafikverket

Trygg Hansa

Uppsala Brandförsvar

Västra Sörmlands Räddningstjänst