Bränder i industrilokaler

Det är viktigt att kunna uppskatta risken för brandspridning mellan industribyggnader. I dagens regelverk finns ett krav på en högsta tillåtna strålningsnivå under en given tidsperiod. Hur man beräknar beror på den information som tas fram för varje objekt . Men osäkerheten i de ingångsparametrar som används i beräkningsmodellerna är ofta stor. Därför har ett […]