Bostadsbränder

Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige och den kommunala räddningstjänsten larmas till drygt 6 000 av dessa.

MSB och Brandforsk har satsat 25 miljoner kronor på forskning de senaste 10 åren för att minska bostadsbränderna.

Sedan 2010 har Sverige en nationell strategi med målet att minska antalet omkomna och skadade i bränder samt att öka brandskyddet i bostäder och öka kunskapen om hur man ska agera vid en brand.

Inspelning från webinariet om Bostadsbrandsboken, Residential Fire Safety.
Identifiering av hinder avseende stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och förslag på vägar

Förtroende till lokalsamhället och risken för bostadsbränder.
Hur många omkommer i rökningsrelaterade bostadsbränder egentligen?
Brandsäkerhet för en åldrande befolkning.
Hemtjänst och brandsäkerhet, ur hemtjänstens perspektiv.
Bostadsbränder och äldre personer – tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade.