Residential Fire Safety – An Interdisciplinary Approach

Vår bok om bostadsbränder föddes ur resultaten av de massiva forskningsinsatser som MSB finansierade och Brandforsk koordinerade 2013-2018. Med resultaten i hand var det självklart att gå vidare och göra en praktiskt inriktad bok som kan göra skillnad i samhället. Arbetet växte med många författare från många länder och arbetet tog flera år. Vi hoppas att den ska hjälpa er att minska bostadsbrändernas antal och konsekvenser.

”Den här boken ger en omfattande översikt över dödsfall och skador från bostadsbränder samt den mest uppdaterade informationen om evidensbaserade metoder för att minska detta problem. Boken fungerar som en guide för yrkesverksamma som arbetar inom brandförebyggande och som en lärobok för undervisning inom universitet och räddningsskolor.  Författarnas tvärvetenskapliga tillvägagångssätt, där folkhälsometodik kombineras med brandskyddsteknik, medicin och policyvetenskap, är tydligt utanför den tekniska litteraturen som ägnas åt brandhändelser i större skala. Traditionella läroböcker om brandskydd tenderar att beskriva problemet som rent tekniskt, medan det i huvudsak är ett problem avseende mänsklig sårbarhet. I den här boken kommer läsarna att hitta tydliga och djupgående beskrivningar av olika riskgrupper och effektiva förebyggande åtgärder som är effektiva, både generellt och med avseende på de olika riskgrupperna. De kommer också att hitta arbetsprocesser för att underlätta riskreducering.  Boken sammanfattar toppmodern kunskap och ger vägledning för framtiden, både när det gäller förebyggande insatser och pågående forskning, Residental Fire safety – An interdisciplinary Approach, är mycket lämpad för studenter, lärare och praktiker inom brandskydd i bostäder.”

Redaktörer

Marcus Runefors
Avdelning för brandteknik, Lunds universitet

Ragnar Andersson
Avdelning för risk och miljöstudier, Karlstads universitet

Mattias Delin, Thomas Gell
Insamlingsstiftelsen Brandforsk