Webinarier

Här har vi samlat information från Brandforsks kommande och tidigare webinarier, seminarier och workshops men även från andra organisationer.

Brandforsks resultat webinarium om Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2 – 2 februari 2024

Brandforsks resultat webinarium om Hållbar hantering av byggavfall – återbruk av brandklassade produkter steg 2. Projektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Skanska, RISE och Bengt Dahlgren. Datum: 2 februari 2024Talare: Margaret McNamee, Therese Göras, Cecilia Wetterqvist & Per Blomqvist, Axel Mossberg, Susanne Blomqvist och Anna Sandinge

Läs mer

Brandforsk resultat webinarium om Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand – 15 mars 2023

Välkommen på Brandforsk resultat webinarium om Positionering av människor i väg- och järnvägstunnlar i händelse av brand. Projektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Trafikverket, Brandskyddslaget och Bumbee Labs. Foto: Håkan Frantzich Datum: 15 mars 2023Talare: Håkan Frantzich, Alex Henningsson, Johan Lundin, Karl Fridolf och Staffan Liljestrand

Läs mer

Brandforsk resultat webinarium om Identifiering av hinder avseende stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och förslag på vägar framåt – 9 december 2022

Brandforsk resultat webinarium om Identifiering av hinder avseende stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och förslag på vägar framåt. Projektet har genomförts av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i samarbete med Karlstads universitet, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Storgöteborg Datum: 9 decemberTalare: Fredrik Lovén, Mona Hedhman, Karin Sundström och Josefin Åkerström

Läs mer

Brandforsk webinarium om Bostadsbränder – Så kan vi arbeta med dem – 24 oktober 2022

Datum: 24 oktober 2022Talare: Ragnar Andersson, Karlstads universitetMarcus Runefors, Lunds universitetThomas Gell, BrandforskMattias Delin, BrandforskAnders Lundberg från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Mats Björs från Brandskyddsföreningen,Charles Jennings, John Jay College of Criminal JusticeEnrico Ronchi, Lunds universitetFinn Nilson, Karsltads universitetJohanna Gustavsson, Karlstads universitetNicklas Guldåker, Lunds universitetSofie Pilemalm, Linköpings universitet

Läs mer

Hur bygger vi framtidens räddningstjänst?

Live podcast: Hur bygger vi framtidens räddningstjänst? arrangerades av Brandskyddsföreningen. Ett nytt säkerhetspolitiskt läge och ett förändrat klimat, som medför fler bränder och översvämningar, ställer nya och större krav på räddningstjänsten …

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: ”Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)” 2 september 2020

Resultatseminarium om ”Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)”. Projektet har genomförts av Brandskyddslaget i samarbete med Lunds universitet och University of Canterbury. Talare: Axel Mossberg och Silvia Arias

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)– 16 juni 2020

Resultatseminarium om ”Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)”. Projektet har genomförts av, Linköpings Universitet i samarbete med United Eyes AB – ”Safeland” Talare: Sofie Pilemalm och Per Källgården

Läs mer

Brandforsk Resultat Seminarium: ”Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning” – June 15th 2020

Resultat seminarium om ”Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning”. Projektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Autodesk UK och Dublin University College. Talare:  Daniel Nilsson, Denise Mc Grath, Håkan Frantzich och Pete Thompson

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: “En holistisk strategi för brandsäkerhetskrav och utformning av fasadsystem (HOLIFAS)” – 26 maj 2020

Resultatseminarium om ”En holistisk metod för brandsäkerhetskrav och utformning av fasadsystem (HOLIFAS)”. Forskningsprojektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Briab, Chalmers tekniska universitet, KTH Kungliga tekniska högskolan, LTU Luleå tekniska universitet, Meachem Associates, RISE – Sveriges tekniska forskningsinstitut. Talare: Patrick van Hees, Brian Meachem och Michael Strömgren

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader – 12 maj 2020

Resultatseminarium om ”Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader” som är en är ett uppföljningsprojekt av den stora forskningssatsningen som genomfördes för snart 10 år sedan. Projektet har genomförts av Lunds universitet. Talare: Margaret McNamee och Nils Johansson, Lunds Universitet. Här kan du titta på presentationen från seminariet …

Läs mer

Innovativa Elsystem 14 januari 2020

Innovativa elsystem i byggnader – konsekvenser för brandsäkerhet Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem …

Läs mer

Bränder i boendemiljö – 17 oktober 2018

Den nationella strategin för stärkt brandskydd för den enskilde sjösattes 2011. Det delmål till 2020 om minskning i antalet omkomna vid brand i bostäder ser knappast ut att uppfyllas. Samtidigt lyftes forskning och utvärdering fram som bärande element. Nu ser vi resultaten från forskningssatsningen …

Läs mer

Anlagd brand – ett samhällsproblem. 2008-2013. Delseminarier och slutseminarium.”

Resultat från projektet presenterades under tre slutredovisningar, Stockholm, Göteborg och Malmö i början av sommaren 2013, vilket Malmö websändes. För att lyssna slutredovisningen klicka på respektive presentation, du kan även ladda ner presentationen som pdf. Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd brand – ett projekt för att minska antalet anlagda bränder i skolor/förskolor. Margaret S …

Läs mer