Seminarier & Webinarier

Här har vi samlat information från Brandforsks kommande och tidigare seminarier och workshops men även från andra organisationer.

Brandforsk Research Result Seminar – ”Studies on environmentally friendly flame retardants for cellulosebased materials. Focus Cotton”

Result seminar on ”Studies on environmentally friendly flame retardants for cellulosebased materials. Focus Cotton”. The research project has been carried out by Luleå University of Technology. Date: Wednesday the 24th of NovemberTid: 8.30 – 10.00 (CET)Plats: WebinarSpeakers: Anna-Carin Larsson and Anuttam Patra The webinar is in swedish and free of charge …

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: ”Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)” 2 september 2020

Resultatseminarium om ”Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)”. Projektet har genomförts av Brandskyddslaget i samarbete med Lunds universitet och University of Canterbury. Talare: Axel Mossberg och Silvia Arias

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)– 16 juni 2020

Resultatseminarium om ”Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)”. Projektet har genomförts av, Linköpings Universitet i samarbete med United Eyes AB – ”Safeland” Talare: Sofie Pilemalm och Per Källgården

Läs mer

Brandforsk Resultat Seminarium: ”Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning” – June 15th 2020

Resultat seminarium om ”Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning”. Projektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Autodesk UK och Dublin University College. Talare:  Daniel Nilsson, Denise Mc Grath, Håkan Frantzich och Pete Thompson

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: “En holistisk strategi för brandsäkerhetskrav och utformning av fasadsystem (HOLIFAS)” – 26 maj 2020

Resultatseminarium om ”En holistisk metod för brandsäkerhetskrav och utformning av fasadsystem (HOLIFAS)”. Forskningsprojektet har genomförts av Lunds universitet i samarbete med Briab, Chalmers tekniska universitet, KTH Kungliga tekniska högskolan, LTU Luleå tekniska universitet, Meachem Associates, RISE – Sveriges tekniska forskningsinstitut. Talare: Patrick van Hees, Brian Meachem och Michael Strömgren

Läs mer

Brandforsk resultatseminarium: Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader – 12 maj 2020

Resultatseminarium om ”Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader” som är en är ett uppföljningsprojekt av den stora forskningssatsningen som genomfördes för snart 10 år sedan. Projektet har genomförts av Lunds universitet. Talare: Margaret McNamee och Nils Johansson, Lunds Universitet. Här kan du titta på presentationen från seminariet …

Läs mer

Brandforskdagen ersätts av webinarier, med start i maj

P.g.a. Covid-19 måste vi tyvärr ställa in Brandforskdagen 2020. Istället arrangerar vi webinarier med start i maj för att presentera alla våra spännande projekt. Anmäl er gärna till vårt nyhetsbrev för att få alla inbjudningar, eller följ oss på LinkedIn.

Läs mer

Innovativa Elsystem 14 januari 2020

Innovativa elsystem i byggnader – konsekvenser för brandsäkerhet Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem …

Läs mer

Bränder i bostadsmiljö – 17 oktober 2018

Brändernas och personskadornas sociala dimensionerAlla kan drabbas av brand, men utgången vad gäller brandens och personskadornas allvarlighet varierar i hög grad med sociala omständigheter både på individ- och områdesnivå …

Läs mer

Anlagd brand – ett samhällsproblem. 2008-2013. Delseminarier och slutseminarium.”

Resultat från projektet presenterades under tre slutredovisningar, Stockholm, Göteborg och Malmö i början av sommaren 2013, vilket Malmö websändes. För att lyssna slutredovisningen klicka på respektive presentation, du kan även ladda ner presentationen som pdf. Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd brand – ett projekt för att minska antalet anlagda bränder i skolor/förskolor. Margaret S …

Läs mer