Sök medel

Forskningsutlysning 2024

Brandforsks utlysning 2024 inriktas till att tjäna hållbar utveckling och Agenda 2030 inom ramen för brandsäkerhetsområdet och Brandforsks syfte enligt stadgarna: Att verka för att begränsa de negativa konsekvenserna av bränder i samhället.

Tre områden i Agenda 2030 lyfts upp särskilt men ansökan kan även gälla annat område samt delområde inom Agenda 2030. Se nedan.

Agenda 2030, mål 7: Hållbar energi för alla
Ansökan ska beskriva vilket/vilka delmål som omfattas.

Agenda 2030, mål 11, delmål 11.1: Säkra bostäder till överkomlig kostnad
Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

Agenda 2030, mål 11, delmål 11.4: Säkra världens kultur- och naturarv
Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

Agenda 2030, övriga mål/delmål.
Ansökan ska beskriva vilket/vilka mål och delmål som omfattas.


Studentstipendier

Vi erbjuder studenter möjlighet att söka stipendier hos oss med vår avsikt att hjälpa dem att göra saker möjliga som inte varit möjliga annars. Det kan tex vara för att hjälpa till med kostnader i samband med genomförande av examensarbete (exempelvis inköp av material), eller för att presentera sitt examensarbete vid en konferens som man lyckats bli antagen till. Vi stödjer inte personer som har andra möjligheter till detta stöd, tex genom att de har en extern intressent för sitt examensarbete som kan hjälpa till ekonomiskt, eller att de har en arbetsgivare inom verksamhetsområdet brand som kan bekosta exempelvis resor till en konferens e d.

Ansökan om studentstipendium sker via mail till francys.eurenius@brandforsk.se och ska innehålla följande:

  • Titel på projektet
  • En kort beskrivning av projektet
  • Beskrivning och motivation angående de kostnader ni söker stipendium för
  • Belopp ni söker
  • Personuppgifter för alla som ingår i ansökan
  • Kontonummer för utbetalning
  • Medgivande att vi hanterar era personuppgifter
  • Försäkran om att ni inte har andra möjligheter att lösa finansieringen (ex via arbetsgivare eller extern intressent e d)