Forskningsprojekt

Brandforsk har finansierat hundratals projekt under 40 års tid och med vår hjälp har forskning och utveckling inom brandområdet gjort stora framsteg.

Här nedan hittar du de senaste rapporterna eller söka efter äldre, klicka på valt projekt för att komma till en ny sida och ladda ner din rapport.

För att söka på tidigare rapporten, välj bland alternativen nedan,

Fasomvandlingsmaterial: risker och möjligheter

Energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av byggnader utgör en stor andel av människans totala energiförbrukning, cirka 50 % i EU. Fasomvandlingsmaterial (Phase Changing Materials, PCM) är benämningen på material som kan användas för att minska energiförbrukning och energikostnad genom jämna ut och förskjuta temperaturvariationer …

Läs mer

Utrymningshissar Vidare- utveckling av informationssystem

Antalet tunnelbanesystem i världen växer kraftigt. Med det ökar även antalet djupt liggande stationer. I Sverige är ett aktuellt exempel station Sofia som planeras inom utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Denna station planeras att placeras på ett djup av runt 100 meter under mark …

Läs mer

Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader

Anlagda skolbränder, av i synnerhet unga brandanläggare, har ansetts vara ett problem i Sverige åtminstone sedan sekelskiftet. Under 2008-2012 genomfördes ett större forskningsprogram för att undersöka detta problem och komma med rekommendationer till åtgärder. Under forskningsprogrammets gång minskade antalet anlagda skolbränder, men sedan 2012 har antalet ökat till samma höga nivå som tidigare.

Läs mer

Modellering av människors förflyttning – ett nytt koncept och strategisk färdplan för fortsatt forskning

Demografiska förändringar i befolkningen i flera länder medför att dagens underlag för utrymningsdimensionering kan ifrågasättas eftersom designvärden ofta baseras på experiment från sent 1900-tal. Därför har en ny strategi utarbetats som beskriver hur människors förflyttning vid en utrymning bör beskrivas. Utgångspunkten är att bestämma personflödenfrån kroppens mekanik och rörelser …

Läs mer

Innovativa elsystem i byggnader

Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem. Vilka konsekvenser har denna utveckling för brandsäkerheten i våra byggnader?

Läs mer

Projekt SEBRA

På en industriarbetsplats uppstår det ibland konflikter mellan produktionen och brandskyddet, vilket kan leda till att brandskyddet förbigås eller kopplas ur. En vanlig lösning för att attackera sådana problem är utökad styrning, information och utbildning. Men ännu en rutin eller ännu ett krav riskerar att ta för mycket av industripersonalens resurser i anspråk …

Läs mer

Fire safe furniture in a sustainable perspective

Loose furnishings, such as upholstered furniture, mattresses and textiles, are very important for the early stages of fires. Such products can be easily ignited, contribute to rapid spread of fire and produce a lot of smoke and heat when they burn. This limits the time and opportunity for evacuation and fire rescue …

Läs mer