Forskningsprojekt

Brandforsk har finansierat hundratals projekt under 40 års tid och med vår hjälp har forskning och utveckling inom brandområdet gjort stora framsteg.

Här nedan kan du se de senaste rapporterna eller söka efter äldre, klicka på valt projekt för att komma till en ny sida och ladda ner din rapport.

Innovativa elsystem i byggnader

Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem. Vilka konsekvenser har denna utveckling för brandsäkerheten i våra byggnader?

Läs mer

Measuring the impact of fire on the environment

In Sweden the responsibility for damage to the environment at a fire incident is increasingly focussing on the responders. Most incident response personnel do not have the training and expertise to understand the environmental consequences of their field operations …

Läs mer

Project SEBRA

At the industrial workplace, conflicts may occur between production and fire safety solutions, sometimes to the point where fire protective routines or installations are bypassed. A common answer to such issues is to strengthen administrative barriers such as rules, safety information and training …

Läs mer

Fire safe furniture in a sustainable perspective

Loose furnishings, such as upholstered furniture, mattresses and textiles, are very important for the early stages of fires. Such products can be easily ignited, contribute to rapid spread of fire and produce a lot of smoke and heat when they burn. This limits the time and opportunity for evacuation and fire rescue …

Läs mer

Bostadsbränder och äldre personer

Betydande skillnader i risken för dödsfall vid brand har påvisats mellan olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska områden. En grupp som återkommer som särskilt utsatt är äldre personer, en grupp som också utgör den åldersgrupp som procentuellt sett ökar mest i samhället i populationsstorlek …

Läs mer

Brandskydd och lös inredning – en vägledning

Inredningsprodukter är ofta en starkt bidragande orsak till bränders uppkomst och utveckling och det finns en koppling till många dödsbränder. Brandstatistik under perioden 2005-2007 visar på nästan 3000 fall där lös inredning varit startföremål för brand. Vanliga föremål är sängar, sittmöbler och gardiner …

Läs mer

Bränder i bostadsmiljö

Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige och den kommunala räddningstjänsten larmas till drygt 6 000 av dessa. Antalet omkomna har inte förändrats nämnvärt de senaste tjugo åren trots insatser som brandvarnare, brandsläckare och informationskampanjer …

Läs mer

Bränder i boende miljö Slutrapporter

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknades det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer …

Läs mer

Fire and explosion hazards of alternative fuel vehicles in tunnels

Environmental issues such as climate change and scarcity of resources have forced the development of alternative fuel vehicles. Many incidents involving alternative fuel vehicles have occurred especially in the past decade, most of which referred to compressed natural gas (CNG), liquefied petroleum gases (LPG) and electric battery vehicles …

Läs mer

Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand

Traditionella metoder för att skydda konstruktioner vid brand utgörs vanligen av passiva system som inklädnad, brandskyddsmålning och överdimensionering. Dagens regelverk ger sparsamma anvisningar och möjligheter hur aktiva system som sprinkler och brandgasventilation kan användas för att begränsa brandspridning och upprätthålla bärförmågan. Risk, dvs …

Läs mer

Visualization of Fires in VR

The interaction between fire smoke and light sour¬ces is a critical part when visibility is estimated and a factor that is in principle always simplified because of its complexity and requirements on computer hard¬ware …

Läs mer