Examensarbete

Examensarbeten med Brandforsk.

Brandforsk, bjuder in studenter att göra examensarbeten inom brandsäkerhet. Det kan handla om era egna idéer eller förslag från oss. Vi har även ett rikt nätverk av forskare och liknande utanför vår organisation för att erbjuda många intressanta projektidéer och stöd under processen.

Vi hjälper er med ämne och ram för ert projekt, extern handledning och tillgång till bra nätverk av kunniga personer. Ibland väcker examensarbeten också internationellt intresse och arbetena får möjlighet att presenteras utomlands. Då försöker vi hjälpa till att förverkliga det.

Vi hjälper även till att sprida era resultat via våra kommunikationskanaler.

Vi ser mycket positivt på laterala samarbeten mellan olika kunskapsområden där examensarbetare med olika kompetens samarbetar.

Hör gärna av er om ni är intresserade.

Kontakt:
Mattias Delin

mattias.delin@brandforsk.se
Tel: 0733-25 80 25