Bli stödorganisation

Brandforsk möjliggör kunskapsutveckling för ett brandsäkert hållbart samhälle, och arbetar med att sprida denna kunskap för att den ska göra nytta.

Vår verksamhet är möjlig tack vare stöd från organisationer som ser vår verksamhet som viktig för sin egen skull och för att de vill stödja hållbar samhällsutveckling i ett stort perspektiv.

Allt stöd är viktigt och Ni kan själva välja på vilken nivå Ni vill stödja oss. Stödet sker årsvis och vår insamling nu avser 2023. Minimibelopp är 1000 kronor. Se de olika nivåer till höger.

Vi vill stödja Brandforsk år 2023!

Tack för att ni väljer att stödja Brandforsk!

Vänligen fyll i uppgifterna nedan.

Stödet till Brandforsk utgör ett bidrag till Brandforsks verksamhet. Om Brandforsks verksamhet upphör, utan att övergå i annan likvärdig verksamhet, innan medel använts kan återbetalningsskyldighet föreligga. För mer information om definition av bidrag se exempelvis ESV 2005:14.