Jönköpingsbranden, flamhöjder

Eftersom det i stort saknas kunskap om hur flammor ur tak på brinnande byggnader ser ut har i denna rapport studerats en brand våren 2001 i gammal trähusbebyggelse, Kv. Arkadien i Jönköping. Arbetet är ett första steg i arbetet kring att skapa mer kunskap kring flammor genom tak från totalbränder i byggnader och belysa metodiken.