Brand som faktor i livscykelanalys – En studie för att undersöka livscykel-effekter av brand och brandskydd i olika byggnadstyper

Från 2022 är det krav på att byggnaders klimatpåverkan i byggskedet ska deklareras vid nybyggnad. Lagen planeras att skärpas till att inkludera fler byggnadsdelar och fler skeden av byggnadens livscykel, samtidigt som gränsvärden för maximal klimatpåverkan för byggnader planeras att införas. Detta projekt utreder huruvida brandrisk kan vara en faktor som behöver beaktas vid beräkningarna […]