Inverkan av miljöpåverkan på funktionen hos brandsvällande lister

För konstruktioner med krav på brandmot-stånd görs provningar på nya produkter. Ingen hänsyn tas till att produkten ofta har lång livslängd och att nedbrytning av olika material kan ske under denna tid. Brandsvällande lister används vid passivt brandskydd av byggnadsdelar.