Räddningstjänstens insatsplaner

Räddningstjänstens insatsplanering omfattar flera olika moment, som utöver själva framtagningen av planen består av insamlandet av uppgifter, analys av riskobjektet, samråd med anläggningsägaren, samråd med räddningspersonalen, övningar m.m. Framtagningen av insatsplanerna är ett led i den strategiska planeringen av en räddningsinsats och bör göras under medverkan av brukarna.