Ny syn på brandsäkerhet i elektronik

Samhället förlitar sig i allt större utsträckning på tillförlitliga elektronikprodukter och elektroniska system, exempelvis för kommunikation, flygledning, betalsystem och säkerhetssystem i kärnkraftsanläggningar liksom för styrning av industriella processer och dokumenthantering. Bränder i dessa system kan störa viktiga funktioner hos samhälle och företag och orsaka brand i byggnader.

Alternativ till halogenerade flamskyddsmedel för elektronik

Under senare år har halogenerande flamskyddsmedel och deras miljöeffekter blivit allt mer uppmärksammade. Åtgärder vidtas nu av samhället för att reducera användningen av de halogenerande flamskyddsmedlen. Bland annat förbereds ett EU-direktiv som kan leda till förbud av vissa typer av bromerade flamskyddsmedel.