Bränder ger höga halter inandningsbara partiklar

Under 90-talet gjordes flera undersökningar där man med statistiska metoder påvisade samvariation mellan sjukdoms- och dödstal hos en befolkning och partikelhalten i omgivande luft. Forskning har sedan visat att det är de allra minsta, sk ’ultrafina’ partiklar med en diameter på 10-100 nm (1 nm=10-9m) som är de mest skadliga. Så små partiklar bildas i […]