Tidig detektion i lokaler med hög takhöjd

Det är besvärligt att uppnå tidig detektion i lokaler med hög takhöjd. När branden är liten som i brandens tidiga skede samt vid glödbrand så styrs rökens väg till stor del av ”mikroklimatet” i rummet. Detta mikroklimat består av temperaturgradienter och luftströmmar skapade av ventilationssystemet, maskiner, solinstrålning etc. Överslagsberäkningar ger att för att branden ska […]