Modellering av möjliga kritiska förhållanden bostäder orsakat av termisk rusning i batterier

Modellering av möjliga kritiska förhållanden bostäder orsakat av termisk rusning i batterier Syftet med detta projekt är att simulera initieringen och fortplantningen av termisk rusning i batterier med hjälp av en multifysikmodell på flera skalor och att jämföra de simulerade resultaten med experimentella data. Dessutom kommer ett kortslutningstest att modelleras. Slutligen kommer modellen att användas […]