Bra korrelation Breslemetoden – laboratoriemätningar

Ett projekt som genomfördes vid SP hade som mål att göra bilden lite klarare när det gäller hur mätning av klorider på ytor ska gå till och hur resultaten ska bedömas. Resultaten gav en del värdefull information om vad man ska tänka på vid provtagning, t.ex. att glas inte är en representativ provyta och därmed […]