Brandskydd och lös inredning – en vägledning

Inredningsprodukter är ofta en starkt bidragande orsak till bränders uppkomst och utveckling och det finns en koppling till många dödsbränder. Brandstatistik under perioden 2005-2007 visar på nästan 3000 fall där lös inredning varit startföremål för brand. Vanliga föremål är sängar, sittmöbler och gardiner. Statistiken visar också att ca en tredjedel av fallen utgörs av anlagd […]