Golvmaterialets betydelse vid rumsbränder

Provningsstandarden EN ISO 9239-1, också kallad golvmetoden, används idag för brandklassning av golvmaterial i byggnader. Den visar hur golvmaterial beter sig vid brand genom att mäta flamspridningslängd och rökutveckling i reducerad skala. Försök genomförda vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar att golvmaterial kan bete sig mycket annorlunda i full skala och att en högre brandklass […]