Dimensionering efter beräknad risk

Brandteknisk projektering för personskydd har på senare tid utvecklats efter introduktionen av riskbaserade metoder. Det gör att dimensionering genom beräkning kan utföras på ett mer strukturerat och kostnadseffektivt sätt.