Aerosoler för brandsläckning

Tekniken med pyrotekniskt generade aerosoler är relativt enkel, billig och har hög släckeffektivitet. Till nackdelarna hör att utströmningen skapar en kraftig siktnedsättning, varför endast obemannade utrymmen kan skyddas.