Brandskyddsfärgens funktion vid riktiga bränder

Studien visade att ad hoc testerna med tak- och brandplymscenarier ej tydligt var mer utslagsgivande då det gäller vidhäftning än det standardiserade testet. Men vid dessa tester har man möjlighet att karakterisera och reglera flödet kring provkropparna på ett mycket bättre sätt än vid standardiserade ugnstester där detta är i princip omöjligt. Detta gör att […]