En modell för räddningstaktik

Det finns redan idag möjligheter att i förväg bedöma vilken typ av släckmedel som är bäst i olika scenarier. I de flesta fall går det även att i förväg bedöma erforderlig mängd släckmedel. Denna bedömning ger en koppling mellan förebyggande och operativt arbete. I framtiden kan alltså släckinsatsen baseras på insatsplanen, som kopplas till räddningstjänstens […]