Skydd mot rökspridning via ventilationssystem med stoppade fläktar och förbigångar – riskbedömning och dimensionering

Skydd mot rökspridning via ventilationssystem med stoppade fläktar och förbigångar – riskbedömning och dimensionering

Stoppade fläktar är en äldre skyddsmetod mot brandgasspridning via ventilationssystem, och vid brand i en byggnad stoppas fläktarna och ventilationskanalsystemet öppnas uppåt med förbigångar om det krävs.

Utgivare:

Proj.nr: 313-001 | År: 2006

Författare: Lars Jensen