Utvärdering av pyrotekniskt genererade aerosoler – teori och praktik

Utvärdering av pyrotekniskt genererade aerosoler – teori och praktik

Fungerar pyrotekniskt genererade aerosoler som ett nytt halonersättningsmedel?Pyrotekniskt genererade aerosoler (PGA) är ett relativt nytt släckmedel på den svenska marknaden och dess effekter på elektroniska komponenter och på vår hälsa är inte fullt utredda. Syftet med denna rapport är att försöka ge svar på några frågor som finns. Är PGA farligt för hälsan? Genereras skadliga halter av restprodukter? Är genererad aerosol skadlig för elektriska komponenter? Ökar utlöst aerosol ledningsförmågan i luft? Hur sanerar man ett utrymme som exponerats för PGA?