Brandforsk Resultat seminarium: Användandet av självlärande algoritmer inom brandområdet – Litteraturstudie och praktiska exempel – 2 juni 2021

Resultatseminarium om ”Användandet av självlärande algoritmer inom brandområdet – Litteraturstudie och praktiska exempel”. Projektet har genomförts av RISE i samarbete med Brandskyddslaget och Bengt Dahlgren.

Datum: onsdag den 2 juni
Tid: 8.30– 10.00
Plats: Webinar

Talare:  Johan Andersson, Axel Mossberg och Eric Gard

Inspelning från webinariet den 2 juni 2021