Brandforsk resultatseminarium: ”Brand i mekaniskt ventilerade rum med hög täthet – OECD projektet PRISME-Brand” – 9 december 2020

Resultatseminarium om ”Brand i mekaniskt ventilerade rum med hög täthet – OECD projektet PRISME-Brand” – Projektet har genomförts av Lunds universitet.

Foto Forsmark, Elin Bergqvist

Talare: Patrick van Hees och Jonathan Wahlqvist