Brandforsk resultatseminarium: Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material – 20 maj 2020

Resultatseminarium om ”Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material”. Projektet har genomförts av Luleå Tekniska Universitet.

Datum: Onsdag den 20 maj
Tid: 8.15 – 9.45
Plats: Webinar

Talare: Anna-Carin Larsson och Anuttam Patra

Här kan du titta på presentationen från seminariet.

Här kan du ladda ner rapporten och infoblad.