Seminarium om kvaliteten i Sveriges brandskydd – 15 december 2017

Den 15 december 2017 arrangerades ett seminarium om kvaliteten i Sveriges brandskydd. Stort fokus låg på fasader och material lika de som förekom i Grenfell Tower, men även kvalitetssäkring i generellt perspektiv behandlades. Den nordiska standarden ska snart ut på remiss.

För mer information, kontakta Mattias Delin, mattias.delin@brandforsk.se