Seminarium om kvaliteten i Sveriges brandskydd – 15 december 2017

Den 15 december 2017 arrangerades ett seminarium om kvaliteten i Sveriges brandskydd. Stort fokus låg på fasader och material lika de som förekom i Grenfell Tower, men även kvalitetssäkring i generellt perspektiv behandlades. Den nordiska standarden ska snart ut på remiss.

Här kan du ladda ner presentationerna från seminariet:

Kan Grenfell inträffa i Sverige?

Michael Strömgren, Briab

Ny nordisk standard för kvalitetssäkring av brandskydd på remiss

Johan Norén, Briab

Ny europeisk provningsmetod för ytterväggars brandskydd

Lars Boström, RISE

Info från BIV och hur de verkar för högre kvalitet, Lokalgrupp Stockholm

Lars Strömdahl, BIV

Seminariet arrangerades i samarbete mellan Brandskyddsföreningen, Brandforsk, Briab och BIV (Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap).

För mer information, kontakta Mattias Delin, mattias.delin@brandforsk.se